Brevet Acute Geneeskunde
Georganiseerd door de Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM)
en verzorgd door de K.U. Leuven, R.U. Gent, U.I. Antwerpen, V.U. Brussel


 
HOME
 

  Aandacht: 1 februari 2010: Evaluatie van de stageboekjes.

De opleiding Brevet Acute Geneeskunde beantwoordt aan de eisen die worden opgelegd aan artsen die de medische permanentie waarnemen in een spoedgevallendienst.   De voorwaarden zijn wettelijk bepaald in het artikel 5, 2, 2, b) van het ministerieel besluit van 12 november 1993:  'Maximum twee artsen die een, door een universitair ziekenhuis georganiseerd, theoretische en praktische opleiding ten belope van 120 uren gevolgd en 240 uren stage gelopen hebben in een erkende dienst, gespreid over 24 maanden,  met inbegrip van tenminste 10 preziekenhuisinterventies met een vitaal karakter.'

MB van 14-02-2005
tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in deze discipline.

Programma 2007-2008

Barcodes toegang campus Jette

Wegbeschrijving KUL campus Gasthuisberg ON2l
Plan BMW1

Wegbeschrijving VUB campus Jette

BRC congres REA 2008


 

 

Cursussecretariaat:
Secretariaat Spoedgevallendienst
UZ Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

Tel: 016/34 39 52
fax: 016/34 38 94
 Email:bea.ingelberts@uz.kuleuven.ac.be
Openingsuren: dinsdag en donderdag van 14 u tot 16 u