Brevet Acute Geneeskunde
Georganiseerd door de Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM)
en verzorgd door de K.U. Leuven, R.U. Gent, U.I. Antwerpen, V.U. Brussel


 

HOME

Attest

Evaluatie

De evaluatie gebeurt aan de hand van examens en stage.

Het examen wordt georganiseerd in het academiejaar volgend op de lessencyclus.  Er zijn meestal vier theoretische sessies (twee in het najaar en twee in het voorjaar) en en twee praktische sessies (één in het najaar en één in het voorjaar).   Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.  Het theoretische deel bestaat uit een schriftelijke proef en twee casusbesprekingen, het praktische deel uit vier skillstations (BLS – ALS – Traumazorg – Luchtwegzorg).  Men kan aan het praktische deel deelnemen op voorwaarde dat men het theoretische deel met vrucht heeft afgelegd. 

Men schrijft zich in voor het examen via een formulier dat op het einde van het academiejaar naar de cursist wordt opgestuurd.  Aan de hand van de inschrijvingen wordt door het secretariaat een planning gemaakt en wordt aan de cursist een examendatum toegekend.  Wie zich, na uitnodiging voor het examen, niet aanmeldt zonder verwittiging wordt geschorst voor twee zittijden en dient terug examengeld te betalen. 

De stage wordt geëvalueerd door de interuniversitaire commissie Brevet Acute Geneeskunde aan de hand van het stageboekje.

Een attest Brevet Acute Geneeskunde wordt door het cursussecretariaat in tweevoud afgeleverd nadat met vrucht het theoretische en het praktische examen is afgelegd en nadat het stageboekje is geëvalueerd en goedgekeurd door de interuniversitaire commissie.  

Eén attest dient als bewijsstuk opgestuurd te worden naar het Bestuur Geneeskundepraktijk van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, t.a.v. de heer Etienne Baert, Rijksadministratief Centrum – Vesaliusgebouw, 1010 Brussel. 

Na controle en gunstig advies vanwege de Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie zal u documenten ontvangen waarin bevestigd wordt dat u in het bestand van de Directie Geneeskundepraktijk als houder van het Brevet Acute Geneeskunde staat geregistreerd.

 Het tweede attest is bestemd voor uw klassement.

 

 

 

 

 

Cursussecretariaat:
Secretariaat Spoedgevallendienst
UZ Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

Tel: 016/34 39 52
fax: 016/34 38 94
 Email:bea.ingelberts@uz.kuleuven.ac.be
Openingsuren: dinsdag en donderdag van 14 u tot 16 u