Brevet Acute Geneeskunde
Georganiseerd door de Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM)
en verzorgd door de K.U. Leuven, R.U. Gent, U.I. Antwerpen, V.U. Brussel


 

HOME

 

Programma

De theoretische opleiding (60 u) wordt gegeven onder de vorm van een interuniversitaire postgraduaat lessencyclus die loopt van oktober tot juni en plaatsvindt op de tweede en de vierde dinsdagavond (18.30 u 22.00 u) van de maand (met uitzondering van de vakanties) in het auditorium Brouwer van de faculteit geneeskunde VUB.  De praktische opleiding (60 u) wordt gegeven tijdens de te volgen stage.

 Theoretische opleiding

De volgende items komen ondermeer aan bod in de theoretische opleiding:

Reanimatie

Cardiale urgenties

 Traumatologische urgenties

Intoxicaties

Shock + anaphylaxie

 Pediatrische urgenties

Ademhalingsmoeilijkheden

Neurologische urgenties

 Endocriene en infectieuze urgenties

  Psychiatrische urgenties

 Urologische urgenties

  Obstetrische en gynaecologische urgenties

Varia

Lessencycli

Programma 2007-2008

 

 

 

 

Cursussecretariaat:
Secretariaat Spoedgevallendienst
UZ Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

Tel: 016/34 39 52
fax: 016/34 38 94
 Email:bea.ingelberts@uz.kuleuven.ac.be
Openingsuren: dinsdag en donderdag van 14 u tot 16 u