Brevet Acute Geneeskunde
Georganiseerd door de Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM)
en verzorgd door de K.U. Leuven, R.U. Gent, U.I. Antwerpen, V.U. Brussel


 

HOME

 

Referenties

 

Syllabi (download Adobe Acrobat Reader)

 

Blondeel L. - Prehospitaal immobilisatie en wondverzorging
Blondeel L. - Prehospitaal immobilisatie en wondverzorging
Bronselaer K. - Wetgeving DGH 2006
Bronselaer K. - Juridische en Deontologische Aspecten 2006
Bronselaer K. - Uitrusting voor prehospitaalzorg
Bronselaer K. - Vrije Luchtweg
Buylaert W - Gebruik van antidoten bij acute intoxicaties
Calle P. - Acute cordecompensatie en acuut longoedeem
Calle P. - Acute ritmestoornissen
Calle P. - Hypertensie
De Boeck H. - Cervicale letsels en wervelletsels
Demeyer I. - Varia
Demeyer I. - Oftalmologische Urgenties
Dewaele J. - Penetrerend trauma en injectietrauma
Dhondt E. - Zuur-base evenwicht
Dhondt E. - Acute Respiratoire Insufficientie
Gijsenbergh F. - Rampengeneeskunde
Jannes C. - Psychiatrische Urgenties
Joos G. - Asthma
Knockaert D. - Endocriene Urgenties
Knockaert D - Infectieuze Urgenties
Knockaert D. - Infectieuze Urgenties - presentatie
Maes R. - Crime Scene Management
Martens P. - Pijn op de borst
Martens P. - Thoracale pijn - Prehospitaal
Meulemans A. - Anaphylactische Urgenties
Meulemans A. - Acute Intoxicaties
Meulemans A. - Acute Intoxicaties - presentatie
Meulemans A. - Specifieke Intoxicaties
Muller N - Anaesthesie en Analgesie
Oosterlinck W. - Urologische Urgenties
Ramet J. - Pediatrische Urgenties
Sabbe M. - Algemene aanpak van trauma
Sabbe M. - Thoraxtrauma
Sabbe M. - Shock
Sabbe M. - Vocht- en transfusiebeleid
Sabbe M. - Omgevingsfactoren
Sabbe M. - Rampengeneeskunde
Sabbe M. - Intoxicaties
Schwagten V. - Abdominaal Trauma

Thijs V. - Neurologische Urgenties

Van den Brande F - Aanpak acute thoracale pijn
Van Holder R. - Ernstige Electrolytenstoornissen
Vergote L. - BLS
Vergote L. - ALS
Vundelinckx G. - Neurotrauma
 

Referenties

Calle P. - Acute Ritmestoornissen: 
Lancet 1998;Vol. 351: p389-93
De Waele J. - Penetrerend trauma en injectietrauma

Jannes S. - Psychiatrie:
Audenaert K. Meesen D. Jannes C. Van Heeringen C.: Voorstel tot een behandelingsprotocol bij agressie in het ziekenhuis. Tijdschrift voor Geneeskunde, 2001, 57, nr 23, 1658-1665.

Joos G. - Asthma:
Internationale guidelines Asthma, update 2002: www.ginasthma.com
Internationale guidelines COPD, 2001: www.goldcopd.com
Martens P. - Pijn op de borst: 
Pentalfa: Urgenties in interne Geneeskunde - Niet-cardiale thoracale pijn. Tijdschrift voor Geneeskunde 2000; Vol. 56, nr. 20: 1443-1449
Meulemans A. - Intoxicaties:
Meulemans A.I. Vanderwegen L.M. Sabbe M.B.: Carbon Monoxide Poisoning and the Emergency Physician. Jeur, 1993, 6, 124-133 - Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine Symposium Ghent (Belgium)- Emergency response to chemical exposure.

Buylaert W.A. Calle P. De Paepe P. Verstraete A. Deruyenaere J.: Acute Intoxicaties met paracetamol bij volwassenen.  Tijdschrift voor Geneeskunde, 1994, 50, nr. 11, 873-880.

Meulemans A. Dhondt E.: Acute Intoxicaties.  Acute Geneeskunde, Hoofdstuk 23, Maarssen 1999, Elsevier/Bunge.

Vanholder R. - Ernstige Electrolytenstoornissen
Voor natrium: S Kumar & T Berl, Sodium, Lancet, 352, 220-228, 1998
Voor hyperkaliŽmie: CG Acker et al, Hyperkalemia in hospitalized patients, Arch Intern Med, 158, 917-924, 1998
Voor hypokaliŽmie: ID Weiner & CS Wingo, Hypokalemia - Consequences, causes and correction, J Am Soc Nephrol, 8, 1179-1188, 1997
 

 

 
   

 

 

Cursussecretariaat:
Secretariaat Spoedgevallendienst
UZ Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

Tel: 016/34 39 52
fax: 016/34 38 94
 Email:bea.ingelberts@uz.kuleuven.ac.be
Openingsuren: dinsdag en donderdag van 14 u tot 16 u